www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  6KP / IST
  Projekt életciklus
  Archívum
  5KP / IST
  Költségvetés
  Struktúra
  Témák
  Projekttípusok
  Pályázati felhívások
  Projektek
  Dokumentumok
  Értékelés
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
  

Archívum: IST témakörök

*** Figyelem! Ez az oldal archivált információt, dokumentumokat tartalmaz. 6. keretprogramra vonatkozó információt az Archívum nem tartalmaz, az a többi menüpont alatt érhető el.

Az IST program felhívásainak témaköreit az éves munkaprogramokban meghatározott alábbi akciósorok képezték. Az akciósorok részletes leírása a letölthető munkaprogramokban olvasható.

2002. évi munkaprogramban meghatározott prioritások

(teljes 2002. évi munkaprogram: letöltés)

1 Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
1.1 Egészségügy
1.1.1 Intelligens rendszerek az egészségügyi állapot felügyeléséhez
1.1.2 Rendszerek az egészségügyi szakemberek számára: egészségügyi ismeretek info-struktúrájának létrehozása
1.2 Speciális szolgáltatást igénylő személyek, fogyatékosok és idősek
1.2.1 A független életvitelt támogató rendszerek
1.4 Környezet
1.4.1 Intelligens rendszerek és szolgáltatások polgári és környezeti krízisek menedzseléséhez
1.5 Közlekedés, szállítás és idegenforgalom
1.5.1 Rendszerek a mobilitás szolgálatában: bevezetési és klaszterezési tevékenységek
2 A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
2.1 A 2. kulcsakciót átölelő tevékenységek
2.1.1 Magas kockázatú/hosszú távú feltáró kutatások
2.1.2 Az alkalmazott kutatás stratégiai menetrendjei
2.1.3 Az eEurópa és az eEurópa+ célkitűzései
3 Multimédiás tartalom és eszközök
3.5 Átfogó tevékenységek
3.5.1 A 3. Kulcsakcióhoz kapcsolódó támogató intézkedések
3.5.2 Jövőbeni kutatási tevékenységek előkészítése
3.5.3 Úttörő kutatások a 3. Kulcsakció területén
4 Alapvető, nélkülözhetetlen technológiák és infrastruktúrák
4.2 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok
4.2.1 Kognitív látó rendszerek
4.2.2 Fejlett vezérlőrendszerek
4.2.3 Hálózatok és technológiák elosztott szolgáltatások és alkalmazsok számára
4.2.4 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok - bevezetési intézkedések
4.3 Szoftver-, rendszer- és szolgáltatástechnológiák és fejlesztések
4.3.1 Alakíthatóság és dinamikus alkalmazkodóképesség szoftverekben, rendszerekben és szolgáltatásokban
4.4 Valós-idejű, nagyléptékű szimulációs és szemléltetési technológiák
4.4.1 Szimulációs és szemléltetési technológiák
4.5 Mobil és személyi kommunkációs rendszerek, beleértve a műholdas rendszereket és szolgáltatásokat
4.5.1 A 3G-t követő technológiák, rendszerek és hálózatok irányában
4.5.2 Vezetéknélküli és mobil rendszerek és technológiák validálása
4.6 Különféle érzékszervekre ható interfészek
4.6.1 Hálózati audio-vizuális rendszerek és szolgáltatások
4.7 Perifériák, alrendszerek és mikrorendszerek
4.7.1 Mikrorendszerek és miniatűrizált alrendszer-modulok hordozható alkalmazásokhoz
4.7.2 Szenzorok és aktuátorok integrálása magasabb szintű intelligencia és interakció érdekében
4.8 Mikroelektronika - optoelektronika
4.8.1 Mikroelektronikai tervezés és IP újrahasznosítás
4.8.2 Mikroelektronikai technológiák - eljárások, berendezések és műszerek
4.8.3 Optikai és optoelektronikai technológiák
4.8.4 Ipari mikro- és optoelektronikai technológiák - bevezetési, felmérési tevékenységek
5 A program több kulcsakcióját átölelő tevékenységek
5.1.9 GRID technológiák és alkalmazásuk
5.1.10 Érzékelő technológiák és alkalmazások
5.1.14 Mobil alkalmazások és szolgáltatások
5.1.15 Technológiai platformok kulturális és művészeti kreativitás kifejezésére
6 Jövőbeni és újonnan kibontakozó technológiák
6.1.1 Nyitott terület
6.2.1 Kvantum információ-feldolgozás és kommunikáció (QIPC)
6.2.2 Jelenlét kutatás: kognitív tudományok és a jövő médiája
7 Kutatási hálózatok
7.1.1 Kutatási hálózatok bővítése
7.1.2 Fejlett kísérleti infrastruktúrák
8 IST Támogatási tevékenységek
8.1.1 Projekt klaszterek
8.1.2 Kiválósági Központok és munkacsoportok
8.1.3 Szabványosítási és interoperabilitási munkálatok irányítása
8.1.4 A humán tőke fejlesztése az IT területén a kompetencia fokozásával (IHC)
8.1.6 K+F együttműködés elősegítése az újonnan társult országokkal
8.1.7 K+F együttműködés elősegítése harmadik országokkal
8.1.8 Az IST program eredményeinek továbbadása és a tudatosság fokozása
8.1.9 Tanulmányok
8.1.10 Az Európai Kutatási Térség (ERA) erősítése az IST területein
8.1.11 Tájékozódási támogatás

2001. évi munkaprogramban meghatározott prioritások

(teljes 2001. évi munkaprogram: letöltés)

1 A polgárokat szolgáló rendszerek és szolgáltatások
1.1 Egészségügy
1.1.1 Intelligens környezet a polgárközéppontú egészségügyi irányítás számára
1.1.2 Intelligens, együttműködést segítő környezet a gondozás folyamatosságának biztosítására
1.1.3 A legjobb gyakorlatok felkutatása és eljárások kipróbálása az e-egészségügyben
1.2 Regionális egészségügyi hálózatok legjobb gyakorlatát felkutató és bemutató tevékenységek
1.2 Speciális szolgáltatást igénylő személyek, fogyatékosok és idősek
1.2.1 Intelligens támogató rendszerek a társadalmi beilleszkedés segítésére
1.3 Közigazgatás
1.3.1 Intelligens környezet a közigazgatásban foglalkoztatottaknak minden szinten
1.3.2 A legjobb gyakorlat felkutatása és eljárások kipróbálása a közigazgatási rendszerekben
1.4 Környezet
1.4.1 A legjobb gyakorlat felkutatása és eljárások kipróbálása a környezetgazdálkodásban
1.5 Közlekedés, szállítás és idegenforgalom
1.5.1 Intelligens szállítási rendszerek
1.5.2 Integrált jármű infrastruktúra-rendszerek
1.5.3 Környezeti tájékozódási alkalmazási rendszerek a mobil felhasználóknak és az utazási és idegenforgalomi vállalkozásoknak
1.5.4 A legjobb gyakorlat felkutatása és eljárások kipróbálása a közlekedésben, a szállításban és az idegenforgalomban
2 A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
2.1 A 2. kulcsakciót átölelő tevékenységek
2.1.1 Társadalmi-gazdasági analízis
2.1.2 Tudásmenedzsment
2.1.3 Mobil és mindenhová elérő eMunkavégzés és eKereskedelem
2.1.4 Tájékozódó jellegű nagy kockázattal járó és hosszútávú kutatások
2.1.5 Hatásos bevezetés, bekapcsolódás, ismeretátadás és képzés
2.1.6 Nagyléptékű demonstráció
2.2 A rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei
2.2.1 Időtálló munkahely mindenkinek
2.2.2 „Intelligens” szervezetek
2.3 Gazdálkodórendszerek az ellátók és fogyasztók szolgálatában
2.3.1 Dinamikus értékteremtő modellek, technológiák és megoldások
2.4 Információ- és hálózatbiztonság, valamint egyéb bizalomépítő technológiák
2.4.1 Bizalom az információs infrastruktúrákban
2.4.2 Az elektronikus tranzakciók biztonságának növelése
3 Multimédiás tartalom és eszközök
3.1 Interaktív kiadói tevékenység, digitális tartalom és kulturális örökség
3.1.1 Digitális tartalom kiadása
3.1.2 Örökség mindenkinek
3.1.3 Következő generációs digitális gyűjtemények
3.2 Oktatás és képzés
3.2.1 A munkavégzést segítő önképzés
3.2.2 Az e-tanulás jövője
3.3 Nyelvi technológiák
3.3.1 Többnyelvű világháló
3.3.2 Természetes és többnyelvű interaktivitás
3.4 Információ hozzáférés, szűrés, elemzés és kezelés
3.4.1 Szemantikus Web-technológiák
3.5 Specifikus támogató intézkedések
3.5.1 x-tartalom kilátásai
3.5.2 Kompetencia-építés
3.5.3 A III. kulcsakció területére vonatkozó támogató intézkedések
4 Alapvető, nélkülözhetetlen technológiák és infrastruktúrák
4.1 Hatáselemzés
4.1.1 Hálózatban működő beágyazott rendszerek tervezése
4.1.2 Többféle szolgáltatást nyújtó hálózatok – közvetítő a szolgáltatások akadálytalan igénybevételéhez
4.1.3 A mikro- és optoelektronikai szakmai ismeretek fejlesztése
4.2 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok
4.2.1 Valós idejű elosztott rendszerek
4.2.2 Hálózati és szolgáltatási interoperábilitás, közös munkavégzés és menedzsment
4.2.3 Terabites optikai hálózatok
4.2.4 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok - bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.3 Szoftver-, rendszer- és szolgáltatástechnológiák és fejlesztések
4.3.1 Szoftver architektúra
4.3.2 Funkcionalitási modellek és építőelemek a végfelhasználói szolgáltatáshoz
4.3.3 Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés: a kritikus tömeg felé
4.4 Valós-idejű, nagyléptékű szimulációs és szemléltetési technológiák
4.4.1 Szimuláció és szemléltetés
4.4.2 Vegyes realitás és új képi lehetőségek
4.5 Mobil és személyi kommunkációs rendszerek, beleértve a műholdas rendszereket és szolgáltatásokat
4.5.1 Újrakonfigurálható rádiórendszerek és hálózatok
4.5.2 Földi vezeték nélküli rendszerek és hálózatok
4.5.3 Műholdas rendszerek és szolgáltatások
4.6 Különféle érzékszervekre ható interfészek
4.6.1 Élvonalbeli kijelzők és érzékelők
4.6.2 Interfészek és bufferek az akadálytalan, végpontok közötti szolgáltatáshoz
4.7 Perifériák, alrendszerek és mikrorendszerek
4.7.1 Alrendszerek
4.7.2 Mikrorendszerek
4.7.3 Alrendszerek és mikrorendszerek - bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.8 Mikroelektronika - optoelektronika
4.8.1 Mikroelektronikai tervezés és teszt, alkalmazásorientált mikroelektronika
4.8.2 Mikroelektronikai technológiák, folyamatok, berendezések és anyagok
4.8.3 Optikai és optoelektronikai technológiák
4.8.4 Ipari mikroelektronikai technológiák - bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
5 A program több kulcsakcióját átölelő tevékenységek
5.1.1 CPA1: Otthoni környezet
5.1.2 CPA2: Többmódusú, többféle érzékelésen alapuló dialógus-módok
5.1.3 CPA3: A térinformatikai rendszerek hazsnálata
5.1.4 CPA4: Megbízható, fenntartható rendszerek és infrastruktúrák
5.1.5 CPA5: Intelligens kártyák
5.1.6 CPA6: Következő generációs hálózatok
5.1.7 CPA7: Az információs társadalom társadalmi-gazdasági elemzése és indikátorai
5.1.8 CPA8: e-tanulás Európa digitális korban élő fiatalságának
5.1.9 CPA9: GRID kísérleti alkalmazások, telepítés és technológiák
5.1.10 CPA10: Következő generációs mikro- és nanotechnológiák a magas szinten integrált miniatűr alkalmazásokhoz
5.1.11 CPA11: Kísérleti, regionális és szektoriális tevékenységek a digitális gazdaság demonstrálására
5.1.12 CPA12: Alkalmazási szolgáltatások nyújtása
5.1.13 CPA13: Élenjáró jelfeldolgozó rendszerek és alkalmazások
6 Jövőbeni és meghatározó technológiák
6.1.1 Nyitott terület
6.2.1 Nanotechnológiás informatikai eszközök
6.2.2 Globális számítás: autonóm, mobil egységek együttműködése dinamikusan változó környezetben
6.2.3 Élőlényekre emlékeztető érzékelő rendszerek
7 Kutatási hálózatok
7.1.1 RN1: Kutatási hálózatok összekapcsolása
7.1.2 RN2: Technológiai és alkalmazási kísérletek
8 IST támogató tevékenységek
8.1.1 Projekt klaszterek
8.1.2 Kiválósági Központok és munkacsoportok
8.1.3 Szabványosítási és interoperabilitási munkálatok irányítása
8.1.4 A humán tőke fejlesztése az IT területén a kompetencia fokozásával (IHC)
8.1.5 Az információtechnológiai szakértelem szakadékainak áthidalása a képzési infrastruktúrák fejlesztése révén
8.1.6 K+F együttműködés elősegítése az újonnan társult országokkal
8.1.7 K+F együttműködés elősegítése harmadik országokkal
8.1.8 Az IST program eredményeinek továbbadása és a tudatosság fokozása
8.1.9 Tanulmányok

2000. évi munkaprogramban meghatározott prioritások

(teljes 2000. évi munkaprogram: letöltés)

1 A polgárokat szolgáló rendszerek és szolgáltatások
1.1 Egészségügy
1.1.1 Intelligens környezet az egészség védelméhez és a betegségek megelőzéséhez
1.1.2 Intelligens környezet betegeknek
1.1.3 Fejlett interaktív környezet az orvosoknak és nővéreknek
1.1.4 Regionális egészségügyi hálózatok legjobb gyakorlatát felkutató és bemutató tevékenységek
1.2 Speciális támogatásra szoruló személyek, fogyatékosak és idősek
1.2.1 Intelligens támogató rendszerek, környezet és felületek a funkcionális fogyatékosságok okozta hátrányok ellensúlyozására
1.3 Közigazgatás
1.3.1 Intelligens kormányzás (2005-2010)
1.4 Környezet
1.4.1 A környezetgazdálkodás, környezeti kockázat és vészhelyzet kezelés intelligens rendszerei
1.4.2 Adatállományok egyesítése és intelligens érzékelő technológiák humanitáriánus célú aknamentesítéshez
1.5 Közlekedés, szállítás és idegenforgalom
1.5.1 Intelligens közlekedési és szállítási infrastruktúrák
1.5.2 Intelligens járművek
1.5.3 Közlekedési elektronikus díjbeszedés legjobb gyakorlatát felkutató és bemutató tevékenységek
1.5.4 Fejlett turisztikai és utazási szolgáltatások intelligens rendszerei
2 A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
2.1 A 2. kulcsakció teljes területére vonatkozó tevékenységek
2.1.1 A munkavégzés és az üzlet új kilátásai
2.1.2 Ismeretgazdálkodás (tudásmenedzsment) az elektronikus kereskedelemben és az elektronikus munkavégzésben
2.1.3 Mobil és mindenhova elérő elektronikus kereskedelem és elektronikus munka
2.1.4 Az elektronikus kereskedelem és munkavégzés megoldásainak és gyakorlatának korai hasznosítása és átvétele
2.1.5 Az elektronikus kereskedelem és munkavégzés széleskörű elterjesztésének elősegítése regionálisan és tevékenységi körönként
2.1.6 Új munkamódszereket és elektronikus kereskedelmet támogató intézkedések
2.2 A rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei
2.2.1 Időtálló munkahely modellek tervezése
2.2.2 "Intelligens" szervezetek
2.3 Gazdálkodórendszerek az ellátók és fogyasztók szolgálatában
2.3.1 Dinamikus értékteremtő modellek, technológiák és megoldások
2.4 Információ- és hálózatbiztonság, valamint egyéb bizalomépítő technológiák
2.4.1 A bizalom és a biztonság technológiai építőelemei
2.4.2 A bizalom és megbízhatóság technológiáinak átfogó használata
3 Multimédiás tartalom és eszközök
3.1 Interaktív kiadói tevékenység, digitális tartalom és kulturális örökség
3.1.1 Interaktív web tartalom alkotása
3.1.2 Személyre szabható tartalom
3.1.3 A digitális tartalom előállítását és személyre szabását szolgáló próbák és kisérleti hálózatok
3.1.4 Kulturális és tudományos digitális gyűjteményekhez való hozzáférés
3.1.5 Kulturális és tudományos gyűjtemények új elérési módjaival végzendő kísérletek
3.1.6 Kulturális és tudományos termékek virtuális megjelenítése
3.2 Oktatás és képzés
3.2.1 A jövő iskolája
3.2.2 A tanuló polgár
3.2.3 A KKV-k munka közben megvalósított képzéseinek korszerű megoldásaira irányuló kísérletek és a legjobb gyakorlatokat bemutató tevékenységek
3.3 Nyelvi technológiák
3.3.1 Természetes interaktivitás
3.3.2 Nyelveket áthidaló információ menedzsment és ismeret feltárás
3.3.3 Többnyelvű kommunikációs szolgáltatások és termékek
3.3.4 Többnyelvű elektronikus szolgáltatásokra és elektronikus kereskedelemre irányuló kísérletek és a legjobb gyakorlatokat bemutató tevékenységek
3.4 Információ hozzáférés, szűrés, elemzés és kezelés
3.4.1 Tartalom feldolgozás mobil és házi (helyhez kötött) multimédiás felületeken
3.4.2 Információ megjelenítés
3.4.3 Információ hozzáférésre, szűrésre, elemzésre és kezelésre irányuló kísérletek és a legjobb gyakorlatokat bemutató tevékenységek
3.5 A III. kulcsakció területére vonatkozó támogató intézkedések
3.5.1 Munkacsoportok létrehozása, terjesztési és ismertetési tevékenységek
4 Alapvető, nélkülözhetetlen technológiák és infrastruktúrák
4.1 Vonzatok felmérése
4.1.1 Vonzatok felmérése
4.2 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok
4.2.1 Elosztott rendszerek és szolgáltatások nyújtása
4.2.2 Valós idejű rendszerek
4.2.3 Hálózat integráció, interoperatibilitás és közös munka
4.2.4 Alapvető teratbit hálózatok
4.2.5 Számítástechnika, kommunikáció és hálózatok - bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.3 Szoftver-, rendszer- és szolgáltatástechnológiák és fejlesztések
4.3.1 Szoftver és rendszerek elosztott fejlesztése
4.3.2 Szoftverfejlesztés általános végfelhasználói szolgáltatásokhoz
4.3.3 Felhasználó központú interakció és funkcionális tervezés
4.3.4 Szoftverek, rendszerek és szolgáltatások - bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.3.5 Szoftverek, rendszerek és szolgáltatások - tematikus hálózatok, kísérő intézkedések
4.4 Valós-idejű és nagy méretű szimulációs és szemléltetési technológiák
4.4.1 Valós-idejű szimulációs és szemléltetési technológiák és szolgáltatások
4.4.2 Vegyes realitásra és új képi lehetőségekre épülő innovatív alkalmazások és szolgáltatások
4.4.3 Valós-idejű szimuláció és szemléltetés, vegyes realitás – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.5 Mobil és személyi kommunkációs rendszerek, beleértve a műholdas rendszereket és szolgáltatásokat
4.5.1 Újrakonfigurálható rádiórendszerek és hálózatok
4.5.2 Földi vezeték nélküli rendszerek és hálózatok
4.5.3 Integrált műholdas rendszerek és szolgáltatások
4.5.4 Elképzelések a vezeték nélküli kommunikáció negyedik generációs rendszereire és hálózataira
4.5.5 Mobil és személyes távközlés és műholdas rendszerek – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.6 Különféle érzékszervekre ható interfészek
4.6.1 Korszerű kijelzők és érzékelők a rendszer- és szolgáltatás szintű interfészek támogatására
4.6.2 Felhasználói és szolgáltatási interfészek, továbbá bufferek az akadálytalan, végpontok közötti szolgáltatáshoz
4.6.3 Korszerű kijelzők és érzékelők – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.6.4 Korszerű interfészek – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.7 Perifériák, alrendszerek és mikrorendszerek
4.7.1 Perifériák és a hálózatba ágyazott technológiák
4.7.2 Alrendszerek
4.7.3 Mikrorendszerek
4.7.4 Periféria technológiák – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.7.5 Alrendszerek – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.7.6 Mikrorendszerek – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.8 Mikroelektronika - optoelektronika
4.8.1 Mikroelektronikai tervezés és próbák
4.8.2 Alkalmazásorientált mikroelektronika
4.8.3 Ipari mikroelektronikai technológiák: folyamatok, berendezések és anyagok
4.8.4 Optikus elektronikai technológiák
4.8.5 Korszerű mikro- és optikus elektronika
4.8.6 Mikroelektronikai tervezés és próbák – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.8.7 Alkalmazásorientált mikroelektronika és optikus elektronika – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.8.8 Ipari mikroelektronikai technológiák: folyamatok, berendezések és anyagok – bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
4.8.9 Kutatóképzés a mikroelektronikában – kísérő intézkedések
5 A program több kulcsakcióját átölelő tevékenységek
5.1.1 Integrált otthoni környezet
5.1.2 Felhasználóbarát jelleg, az emberi tényezők, többnyelvű és többféle hatású párbeszéd módok
5.1.3 Mindenhova elérő és intelligens info mobilitás és térinformatikai rendszerek
5.1.4 Nagyméretű rendszerek fenntarthatósága
5.1.5 Intelligens kártyák
5.1.6 Következő generációs hálózatok
5.1.7 Az információs társadalom társadalmi-gazdasági elemzése
5.1.8 Statisztikai eszközök, módszerek, indikátorok és alkalmazások az információs társadalomban
6 Jövőbeni és meghatározó technológiák
6.1.1 Nyitott terület
6.2.1 Az eltűnő, háttérbe szoruló számítógép
6.2.2 „Élő” mesterséges lények neuroinformatikája
7 Kutatási hálózatok
7.1.1 Kutatói hálózatok összekapcsolása
7.1.2 Végpontok közötti kisérleti alkalmazások
7.1.3 A hozzáférési technológiák integrált kisérleti használata
7.1.4 Jövőbeni hálózati technológiák kisérleti használata
8 IST támogató tevékenységek
8.1.1 Projekt összefűződési lehetőségek előmozdítása
8.1.2 Kiválósági központok és munkacsoportok
8.1.3 Szabványosítási és interoperabilitási munkálatok irányítása
8.1.4 Emberi tőke fejlesztése az IST kutatási területein
8.1.5 Az újonnan társult államokkal való K+TF együttműködési lehetőségek megteremtése
8.1.6 Harmadik országokkal való K+TF együttműködési lehetőségek megteremtése

1999. évi munkaprogramban meghatározott prioritások

(teljes 1999. évi munkaprogram: letöltés)

1 Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
1.1 A politika és a felhasználók igénye
1.1.1 A polgároknak nyújtott szolgáltatások új modelljei
1.2 Egészségügy
1.2.1 Személyi egészségügyi rendszerek
1.2.2 Az egészségügy szakembereit segítő klinikai, biológiai, menedzselési és képalkotó rendszerek
1.2.3 A távgyógyítás szolgáltatásainak új generációja
1.3 A gondoskodásra szoruló személyek, a fogyatékosok és az idősek
1.3.1 Az önálló életvitelt segítő rendszerek és szolgáltatások
1.4 Közigazgatás
1.4.1 A közszolgálat hatákonyságát és felhasználóbarát jellegét erősítő rendszerek
1.4.2 A demokratikus folyamatok on-line támogatása
1.5 Környezet
1.5.1 Intelligens környezeti monitoring és menedzselő rendszerek
1.5.2 Környezeti kockázatot és veszélyhelyzeteket menedzselő rendszerek
1.6 Közlekedés, szállítás, idegenforgalom
1.6.1 Intelligens szállítási infrastruktúra és mobilitásmenedzselés
1.6.2 Intelligens járművek rendszerei
1.6.3 Az idegenforgalom rendszerei és szolgáltatásai
2 A munkavégzés új módszerei és az elektronikus kereskedelem
2.1 A cégek hatékonyabb működése
2.1.1 A munka és az üzlet új perspektívái
2.1.2 Vállalati tudás-menedzsment
2.2 A rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei
2.2.1 Munkahelytervezés
2.2.2 Team-munka
2.2.3 Dinamikus, hálózattal összekapcsolt szervezetek
2.3 Irányítási rendszerek a fogyasztók és az ellátók részére
2.3.1 Termékek és szolgáltatások digitális tervezése és életpálya-menedzselése
2.3.2 Új piaci közvetítő rendszerek
2.3.3 Továbbfejlesztett értékesítő-fogyasztó kapcsolatok
2.4 Az információ és a hálózat biztonsága, valamint bizalomépítő technológiák
2.4.1 Azonosítás és hitelesítés
2.4.2 Biztonságos elektronikus pénzügyi tranzakciók
2.4.3 Digitális objektumok átvitele
3 A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei
3.1 A kutatás, az oktatás és a szakképzés innovatív multimédia tartalmú intelligens rendszerei
3.1.1 A multimédia tartalom társadalmi és kereskedelmi modelljei
3.2 Interaktív elektronikus publikálás
3.2.1 Szerzői és tervezői rendszerek
3.2.2 Tartalom menedzselése és személyes igényekhez igazítása
3.2.3 A tudományos és kulturális örökség elérhetővé tétele
3.2.4 A kulturális örökség digitális megőrzése
3.3 Oktatás és szakképzés
3.3.1 A személyre szabott tanulás nyílt platformjai és eszközei
3.3.2 A rugalmas egyetem
3.3.3 Élenjáró szakképző rendszerek
3.4 Humán nyelvi technológiák
3.4.1 Többnyelvűség a digitális tartalom és szolgáltatások területén
3.4.2 Természetes interaktivitás
3.5 Az információ keresése, szűrése, elemzése, kezelése
3.5.1 A tartalom több érzékszervre ható megjelenése
3.5.2 A média leírása és elérése: új modellek és szabványok
4 Alapvető technológiák és infrastruktúrák
4.1 Konvergencia és integráció
4.1.1 Konvergencia és integráció: forgatókönyvek és szabványok
4.2 Az információfeldolgozás, a távközlés és a - szélessávúakat is tartalmazó - hálózatok technológiája és irányítása, valamint azok megvalósítása, interoperabilitása és alkalmazása
4.2.1 Konkurrens rendszerek
4.2.2 Valós idejű rendszerek
4.2.3 Hálózat integrálása, interoperabilitása és közös hálózatok létrehozása
4.2.4 Hálózatmenedzselés és szolgáltatási szinten közös hálózatok technológiái
4.2.5 Teljesen optikai rendszerű terabites hálózatok
4.3 Szoftverek, rendszerek és szolgáltatások technológiája és tervezése, beleértve a magas színvonalú statisztikát is
4.3.1 Komponens alapú szoftvertervezés
4.3.2 Intelligens szolgáltatások tervezése
4.3.3 Intelligencia- és ismeretmegosztás módszerei és eszközei
4.3.4 Információmenedzselési módszerek
4.4 Valós idejű és széles skálájú szimulációs és vizualizációs technológiák
4.4.1 Valósidejű szimulációs és vizualizációs technológiák
4.4.2 Széles skálájú megosztott virtuális és kibővített környezetek
4.5 A mobil és személyes távközlés és rendszerei, beleértve a műholdas rendszereket és szolgáltatásokat is
4.5.1 Újrakonfigurálható rádiórendszerek és hálózatok
4.5.2 Földfelszíni vezetéknélküli rendszerek és hálózatok
4.5.3 Integrált műholdas rendszerek és szolgáltatások
4.5.4 A vezeték nélküli kommunikáció továbbfejlesztett eszközei és technológiái
4.6 Különféle érzékelőkkel vezérelt interfészek
4.6.1 Adaptábilis többérzékelős interfészek
4.7 Perifériák, alrendszerek és mikrorendszerek
4.7.1 Periféria-technológiák
4.7.2 Alrendszer-technológiák
4.7.3 Mikrorendszerek
4.8 Mikroelektronika
4.8.1 Mikroelektronikai és optoelektronikai tervezés
4.8.2 Alkalmazói felkészültség
4.8.3 Eljárások, berendezések és anyagok
4.8.4 Újszerű optoelektronika és mikroelektronika
5 Összegző jellegű témák
5.1 Kulcsakciókon átnyúló feladatok (Cross-Program Actions)
5.1.1 CPA1: Integrált alkalmazói platformok és szolgáltatások
5.1.2 CPA2: A szolgáltatások és technológiák iránti bizalom építése
5.1.3 CPA3: Tervezés mindenki számára - egy mindenkire kiterjedő információs társadalom
5.1.4 CPA4: Új indikátorok és statisztikai módszerek
5.2 Specifikus programokat összekötő témacsoportok (Open Cross-Program Clusters)
5.2.1 CPCO: Nyílt, programokat összekötő témacsoportok
6 Jövőbeni és újonnan kibontakozó
6.1 Nyitott terület
6.1.1 FET O: Nyitott terület
6.2 Előretekintő kezdeményezések
6.2.1 FET P1: Kvantumszintű információfeldolgozás és kommunikáció
6.2.2 FET P2: Egyetemes információs ökorendszerek
6.2.3 FET P3: Nanométeres léptékű informatikai eszközök
7 Kutatási infrastruktúrák támogatása
7.1 A kutatási hálózatba szervezése (Research Networking)
7.1.1 RN1: A nemzeti kutatási, oktatási és szakképzési hálózatok és kísérleti területek szélessávú összeköttetése
7.7.2 RN2: Kísérleti terület újszerű hálózati és alkalmazási kísérletekhez
8 IST támogató intézkedések
8.1.1 Bekapcsolódási, bevezetési intézkedések
8.2.1 Összehangolt tevékenységek és tematikus hálózatok
8.3.1 Kísérő intézkedések
8.4.1 Technológiát stimuláló projektek a kis- és középvállalatok bátorítására és segítésére
8.5.1 Képzési ösztöndíjak
Nyomtatás