www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  6KP / IST
  Projekt életciklus
  Archívum
  5KP / IST
  Költségvetés
  Struktúra
  Témák
  Projekttípusok
  Pályázati felhívások
  Projektek
  Dokumentumok
  Értékelés
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
 

Archívum: Projekt- és akciótípusok

*** Figyelem! Ez az oldal archivált információt, dokumentumokat tartalmaz. 6. keretprogramra vonatkozó információt az Archívum nem tartalmaz, az a többi menüpont alatt érhető el.

Az EU 5. keretprogram IST tematikus programjának felhívásaira az alábbi projekt- és akciótípusokkal lehet pályázni. A pályázatok elkészítéséhez az egyes akciótípusokról bővebb információ található az aktuális Pályázati Útmutatókban.

Költségmegosztásos akciók

  • Kutatási és technológia fejlesztési projektek (Research and technological development projects) – új ismereteket nyújtó projektek termékek, eljárások, vagy szolgáltatások fejlesztéséhez vagy tökéletesítéséhez és/vagy a Közösségi stratégiák igényeinek kielégítéséhez (az EU pénzügyi hozzájárulása: az összes elszámolható költség 50%-áig terjedhet).
  • Demonstrációs projektek (Demonstration projects) - olyan projektek, amelyek célja a potenciális gazdasági előnyöket kínáló, de közvetlenül kereskedelmi forgalomba még nem hozható új technológiák életképességének igazolása(az EU pénzügyi hozzájárulása: a teljes elszámolható költség 35%-a lehet).
  • Kombinált K+F és demonstrációs projektek (Combined R & D and demonstration projects) - a fenti elemeket kombináló projektek (az EU pénzügyi hozzájárulása: a teljes elszámolható költség 35-50%-a).
  • KKV kooperatív kutatási projektek (CRAFT) - olyan projektek, amelyek legalább három, egymástól független, legalább két tagállamból való, vagy egy tagállamból és egy társult államból való KKV számára teszik lehetővé egy harmadik fél által elvégzendő kutatás közös megrendelését (az EU pénzügyi hozzájárulása: a teljes elszámolható költség 50%-a).
  • KKV tájékozódási támogatás (SME Exploratory awards) - a teljes elszámolható költség 75%-át kitevő támogatás egy projekt legfeljebb 12 hónapos feltáró szakaszában (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, validáció, partner-keresés).

Ösztöndíjak (Marie Curie fellowships)

A Marie Curie ösztöndíjak vagy olyan ösztöndíjak, ahol az egyedi kutatók közvetlenül a Bizottsághoz folyamodnak, vagy fogadó intézményi ösztöndíjak, ahol intézmények pályáznak bizonyos számú kutató vendégként való foglalkoztatására (az EU pénzügyi hozzájárulása: az akcióhoz szükséges kiegészítő, elszámolható költségek maximum 100%-a). Az IST-program az ipari vendégkutató típusú ösztöndíjakat támogatja közvetlenül.

Tematikus hálózatok (Thematic networks)

Tematikus hálózatok pl. gyártók, felhasználók, egyetemek, kutató-központok összehozása egy bizonyos tudományos és technológiai cél köré. Ezek magukba foglalják a Közösség által finanszírozott projektek közötti koordinációs hálózatokat is. Az EU támogatás az ilyen hálózatok létrehozására és fenntartására szolgáló, elszámolható költségek maximum 100%-áig terjed. Az IST-program a tematikus hálózatok következő fajtáit támogatja: IST projekt-klaszterek, kiválósági hálózatok és munkacsoportok.

Összehangoló tevékenységek (Concerted actions)

Olyan akciók, amelyek már finanszírozás birtokában lévő KTF-projekteket koordinálnak, például tapasztalatcserével, egy kritikus tömeg eléréshez szükséges kooperációval, az eredmények terjesztésével, stb. (az EU pénzügyi hozzájárulása: az akcióhoz szükséges, elszámolható költségek maximum 100%-a).

Kísérő intézkedések (Accompanying measures)

Akciók, amelyek egy specifikus program megvalósításához, vagy a program jövőbeni tevékenységeinek előkészítéséhez járulnak hozzá. Ezek célja más, közvetett KTF akciók előkészítése, vagy támogatása (pénzügyi hozzájárulás: a teljes elszámolható költség maximum 100%-a). Az IST-program a kísérő intézkedések következő fajtáit támogatja: tanulmányok, terjesztési és ismertetési-tájékoztatási akciók, képzési akciók és bevezetést előkészítő intézkedések.

Bevezetést előkészítő intézkedések (Take-up Measures)

A bevezetést előkészítő intézkedések az IST-programban a kísérő intézkedések egy sajátos típusát jelentik és mindig egy adott pályázati felhívás tárgyát képezik. Elősegítik élvonalbeli, valamint már bevált, de nem kellően elterjedt módszerek és technológiák átadását az ipar és más szervezetek részére a nagyobb hatékonyság, jobb minőség és növelt gazdaságosság elérése érdekében. Az IST-program bevezetést előkészítő intézkedései a következőkre terjednek ki:

  • Felmérések (Assessment actions): (felhasználók és szállítók részvétele) előmozdítják az innovatív berendezések és anyagok alkalmazását az innovatív termékeknek a felhasználói követelményekkel és specifikációkkal szemben való kiértékelése révén ipari/szolgáltatói környezetben.
  • Legjobb gyakorlatra vonatkozó akciók (Best Practice actions): (felhasználók részvétele) előmozdítják a gyakorlat, folyamatok és műveletek terén elért eredményeket jól megalapozott, érett és bevált, de kellően elterjesztett módszerek és technológiák bevezetésével, azzal a céllal, hogy (a felhasználó szervezetnél) nagyobb hatékonyságot, jobb minőséget és nagyobb fokú gazdaságosságot lehessen elérni.
  • Próbák (Trials): (felhasználók és szállítók részvétele) céljuk élvonalbeli (ígéretes, de még nem teljesen beigazolt) technológia alkalmazása és bevezetése ipari/szolgáltató alkalmazásoknál és annak közös kiértékelése.
  • Hozzáférési akciók (Access actions): céljuk az élvonalbeli és meghatározó új technológiákhoz, szolgáltatásokhoz, ismeretekhez, kompetenciákhoz való koordinált hozzáférés biztosítása.

Az IST-program nem fogja megnyitni valamennyi fent említett akciótípust minden pályázati felhívásnál. Az egyes felhívásokban kiírt/tervezett akciótípusok a menetrendből (roadmap), a Hivatalos Közlönyben (Official Journal, O.J.) megjelenő Felhívásokból és a Pályázati útmutató V. fejezetéből tudhatók meg.

Konferenciákhoz, szemináriumokhoz, műhelyekhez, vagy kiállításokhoz nyújtott támogatás egy juttatásokkal kapcsolatos felhívás részét képezik, amely már közzétételre került. Ezekre a juttatásokra vonatkozó pályázati űrlapok a Program weboldalán találhatók.

A Pályázati felhívásokon kívül 2001-ben várható továbbá az IST Program specifikus tevékenységeire szóló tenderek kiírása is, ideértve az IST 2001 konferencia szervezését is. Bővebb információ a tender felhívások szövegében található.

Nyomtatás