www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  6KP / IST
  Projekt életciklus
  Részvétel és partnerkeresés
  Pályázatírás
  Szerződés
  Pénzügyek
  Szellemi tulajdonjogok
  Menedzsment
  Eredmények hasznosítása
  Archívum
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
 

Pályázattól Szerződésig

Részvétel / Partnerek

Magyarország részvétele

Magyarországi résztvevők már a negyedik keretprogram során bekapcsolódtak az EU kutatási tevékenységekbe, bár akkor még saját költségeik fedezése mellett. A társulási egyezmények aláírásával és hatályba lépésével (Magyarországon 1999. augusztus 1-től) számos ország jogi egységei részt vehetnek és anyagi támogatáshoz juthatnak az EU kutatási keretprogramjaiban, az EU tagállamok jogi egységeivel azonos szabályok és feltételek alapján (Sajtóközlemény. Ez páratlan lehetőséget biztosított a társult államok jogi egységei számára, hogy élvonalbeli kutatások részeseivé váljanak, új kapcsolatokat építsenek és megerősítsék korábbi partneri hálózataikat. Természetesen megfelelő anyagi és partneri támogatáshoz juthattak és az eredmények újszerű kiaknázási lehetőségeit is megteremthetik saját ötleteik megvalósításához. Ez a folyamat az 2004. május 1-i EU csatlakozással tovább erősödik, különös tekintettel az Európai Kutatási Térség kialakításával és a teljes integrálódás törekvéseivel összefüggésben.

Projekttípusok, pályázati felhívások, munkaprogram

Az IST támogatását pályázati úton lehet elnyerni. A pályázati felhívások stratégiai célokban rögzített témaköreit a program kétéves munkaprogramja határozza meg, amelynek összeállításában előzetesen részt vesznek a meghatározó technológiák kutatói és fejlesztői, illetve a kutatás, az oktatás, a közigazgatás és az Európai Bizottság szakértői. Érdemes már a munkaprogramok előkészületeibe is bekapcsolódni, azok tartalmának kialakításához hozzájárulni, követni az alakuló irányvonalakat, előzetes partnerkapcsolatok és projektötleteket építeni.

Az IST pályázatait a szintén a kétéves munkaprogramban rögzített menetrend szerinti témakörökkel és időrendben bocsátja ki, a program 4 éves futamideje alatt több alkalommal. A pályázóknak a projekt javaslatok elkészítésére és beküldésére 3 hónap áll rendelkezésre, az előkészületeket viszont lényegesen korábban érdemes elindítani. Pályázni az aktuális felhívásban megadott projekttípusokkal, nemzetközi konzorciumban lehet.

Pályázatot jogi egységek nemzetközi konzorciuma adhat be. A tagok közül legalább egynek EU tagállamban székhellyel kell rendelkeznie. Bővebb információt a Rules for participation dokumentumban talál.

Partnerkeresés

Annak ellenére, hogy az európai szakemberek szakterületeiken általában széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, egy európai kutatás-fejlesztési projekthez szükséges hasonló érdekeltségű és megfelelő kapacitásokkal bíró partnerek felkutatása jelentős feladat. Ennek a folyamatnak elősegítésére számos általános és specifikus szolgáltatás áll rendelkezésre. Először is érdemes érdeklődési körüket, kutatási kapacitásaikat regisztrálni a Cordis partnerkereső szolgálaton és az IST szándéknyilatkozat (EOI) adatbázisban. Javasoljuk, hogy regisztrálja magát szakértőként is, amennyiben részt kíván venni pályázatok értékelésében és egyéb értékelési, monitoring gyakorlatokban. Több országban működnek további partnerközvetítési szolgáltatások, amelyek a lenti összefoglaló táblázatban vannak felsorolva. Ha regisztrálja magát au EU IST Pro oldalon, értesítjük a szakterületét érintő partnerkeresési kérésekről és partnerközvetítési eseményekről. Tájékoztatjuk az Ön által megjelölt stratégiai célokhoz fűződő eseményekről is. Ezen kívül felkeresheti az alább bemutatott nemzeti koordinátor hálózatot vagy az IDEAL-IST hálózatot is.

Az "ideális" konzorcium (tagok száma, jellege, szerepe)

A konzorcium felépítése stratégiai fontosságú kérdés mind a támogatás elnyeréséhez, mind a projekt sikeres véghezviteléhez. Így a következő szempontokat célszerű figyelembe venni.

  • Először is legalább egy partner a konzorciumból EU tagállambeli székhellyel kell rendelkezzen. Érdemes olyan partnert bevonni, amely már rendelkezik EU projekt részvételi tapasztalattal.
  • Ezt a projekt koordinátorának megválasztásakor is célszerű figyelembe venni, hiszen több országban tevékenykedő partnerek munkájának hatékonyan koordinálása és érdekeik képviselése a Bizottság felé, a szigorú szabályok mellett egy folyamatos, összetett, igényes feladat.
  • Az Értékelési kézikönyv hangsúlyozza az erőforrások, partnerek és menedzsment kérdéseit és itt olyan témákra is ki kell térni, mint a konfliktuskezelés.
  • A partnerek számát illetően a projektben szereplő feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitás alapján kell dönteni, úgy, hogy a feladatok között átfedések, ismétlődések, felesleges költségek a partnerek számából ne adódjanak.
  • A partnereket és a munkájukat úgy kell meghatározni, hogy azok kiegészítsék egymást.
  • Bizonyos típusú projektek esetében a partnerek típusa is lényeges kérdés. Például egyes bevezetést elősegítő intézkedéseknél a projekttermék kínálatát és felhasználóját képviselő partnerek bevonása is szükséges.
  • Ezen kívül a konzorcium felépítésében is tükrözhető a probléma, illetve a projekt európai dimenziója.

Az NCP hálózat

Az EU tagállamokban, a társult államokban és néhány harmadik országban nemzeti koordinátorok hálózata tevékenykedik. Segítséget nyújtanak az országaikban aktív szakmai körök eléréséhez és ajánlani tudnak olyan partnereket, amelyek potenciálisan érdekeltek és részt tudnak venni a formálódó projektekben. Ezen kívül a nemzeti koordinátorok az EU kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel minden kérdésében készséggel nyújtanak támogatást – kezdve a sikeres pályázatírástól a projektmenedzsmentig.

IDEAL-IST

Az IDEAL-IST célja információ terjesztés és európai figyelemfelkeltő kezdeményezés az IST program számára. Regisztrálhatja érdeklődését a partnerkereső és közvetítő szolgáltatásán a magyar IDEAL-IST honlapon keresztül.

A kapcsolattartó irodák

Magyarországon működik egy regionális és tematikus kapcsolattartó iroda hálózat, amely kész segítséget nyújtani a partnerkeresésben. Értékes támogatást biztosítanak az EU Hatodik Keretprogramban való részvétel egyéb kérdéseiben is.

HUNOR

A brüsszeli magyar kutatási és technológiafejlesztési kapcsolati iroda célja a hatodik keretprogramban való sikeres magyar részvétel elősegítése. Az iroda szoros együttműködésben tevékenykedik a magyar EU misszióval és a többi ország hasonló brüsszeli szervezetével.

Rendelkezésre álló forrásanyagok

Hivatkozások

Támogatás és Partnerközvetítés
Regisztráció az EU IST Pro oldalán hamarosan
Cordis partnerközvetítő szolgálat http://partners-service.cordis.lu/
IST – szándéknyilatkozat (expression of interest) http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm
Ideal-IST http://www.ideal-ist.net
Ideal-IST Hungary http://istok.sztaki.hu/
Magyar kapcsolattartó irodák http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=435
A KOWI / IGLO partnerközvetítő szolgálat http://www.kowi.de/services/ips/default.htm
IGLO - KTF liaisonirodák hálózata http://www.iglortd.org
Bővebb információ  
Nemzetközi kooperáció http://www.cordis.lu/fp6/inco
Projekttípusok Projekttípusok
Pénzügyi támogatás (Finance Helpdesk) http://www.finance-helpdesk.org
Stratégiai célok Stratégiai célok
Pályázatok Felhívások
Menetrend Menetrend
Szellemi tulajdonjog Szellemi tulajdonjog

Kapcsolatok

EU IST Pro Elérhetőség
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal http://www.nkth.gov.hu
NCP hálózat http://www.cordis.lu/ist/ncps.htm
Ideal-IST hálózat http://www.ideal-ist.net
Ideal-IST - Magyarország http://istok.sztaki.hu/
BME OMIKK http://www.omikk.bme.hu/
TÉT Alapítvány http://www.tetalap.hu/
Debreceni Egyetem Európai Uniós Pályázati Iroda http://www.unideb.hu/rtd/index.html
IGLO - KTF liaisonirodák hálózata http://www.iglortd.org/
Magyar kapcsolattartó irodák http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=435
EU Kutatási és Technológiafejlesztési Kapcsolati Iroda Brüsszelben http://www.iglortd.org/members/HUNOR/iglo-HunOr.htm
Nyomtatás